Referenspriser för statligt tandvårdsstöd fr o m sept 2013

Riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

 • 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.745
 • 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist695
 • 103 Akut eller kompletterande undersökning… tandläkare335
 • 105 Kompletterande undersökning… tandhygienist545
 • 107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning… tandläkare955
 • 108 Utredning utförd av tandläkare1570
 • 115 Konsultation, specialisttandläkare-
 • 116 Konsultation, specialisttandläkare, omfattande-
 • 121 Röntgenundersökning, enskild tand40
 • 122 Röntgenundersökning, delstatus215
 • 123 Röntgenundersökning, intraoral…740
 • 124 Panoramaröntgen495
 • 125 Röntgenundersökning, extraoral470
 • 126 Röntgenundersökning, omfattande900
 • 131 Tomografiundersökning, en kvadrant895
 • 132 Tomografiundersökning, två kvadranter1155
 • 133 Tomografiundersökning, tre kvadranter1420
 • 134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter1685
 • 141 Studiemodeller, för behandlingsplanering560
 • 161 Salivsekretionsmätning520
 • 162 Laboratoriekostnader, … mikrobiologisk undersökning245
 • 163 Biopsi, inkl. lab. Undersökning (PAD)1415

Sjukdomsförebyggande åtgärder

 • 201 Information, instruktion, vid risk415
 • 204 Profylaxskena, per skena700
 • 205 Fluorbehandling, professionell tandrengöring… undersökning.145
 • 206 Fluorbehandling, professionell tandrengöring…285

Sjukdomsbehandlande åtgärder

 • 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre 370
 • 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 680
 • 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande1485
 • 311 Information, instruktion, vid sjukdom 425
 • 312 Uppföljande information 165
 • 321 Ickeoperativ behandling, karies 425
 • 322 Stegvis exkavering 1000
 • 341 Sjukdomsbehandlande, parod, peri-implantit, mindre 435
 • 342 Sjukdomsbehandlande, parod, peri-implantit, omfattande 825
 • 343 Sjukdomsbehandlande, parod, peri-implantit, särskilt tidskrävande1210
 • 362 Lustgassedering 775

400- Kirurgiska åtgärder

 • 401 Tanduttagning, en tand 820
 • 402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1550
 • 403 Tanduttagning, en tand, tillkommande 160
 • 404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder..., per tillfälle 2785
 • 405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3 720
 • 441 Plastik, parod, peri-implantit - enklare, en eller två tänder, ett implantat 1855
 • 442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder 3 250
 • 443 Peri-implantit-två till fyra implantat 2 785
 • 444 Omfattande kirurgisk behandling, parodontit, sju tänder eller fler, tre tänder vid annan kirurgisk åtgärd 5 150
 • 445 Omfattande kirurgisk behandling, peri-implantit, fem implantat eller fler, tre implantat vid annan kirurgisk åtgärd 5 150
 • 480 Kontroll av koagulation 290

Rotbehandling

 • 501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3280
 • 502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3670
 • 503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4690
 • 504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5230
 • 521 Akut endodontisk behandling 700
 • 522 Komplicerad rotkanallokalisation695
 • 523 Stiftborttagning 1030
 • 541 Rotspetsoperation, per tillfälle 3165

600 - Bettfysiologiska åtgärder

 • 604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för 2100
 • 605 Bettskena i hård akrylat 3330

700 - Reparativa åtgärder

 • 701 Fyllning av en yta påframtand eller hörntand 555
 • 702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 870
 • 703 Fyllning av tre, eller flera ytor på framtand eller hörntand 1030
 • 704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 705
 • 705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1040
 • 706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1355
 • 707 Krona i plastiskt material 1575
 • 708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 500

800 - Protetiska åtgärder

 • 801 Laboratorieframstalld krona 4 885
 • 802 Laboratorieframstalld pelare 2 995
 • 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1205
 • 804 Hängande broled, per led 2 130
 • 805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1650
 • 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 520
 • 807 Semipermanent krona/bro/hängande led, per led 2 080
 • 808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 210
 • 809 Langtidstemporar laboratorieframstalld krona eller hängande led 1070
 • 811 Cementering av lossad krona fasad 345
 • 812 Broreparation 1 1320
 • 813 Broreparation 2 4 090
 • 814 Broreparation 3 8 435
 • 815 Sadelkrona 4 885
 • 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 595
 • 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 045
 • 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9 985
 • 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona... 10 535
 • 826 Attachments, per styck 90
 • 827 Hel underkäksprotes 8840
 • 828 Hel överkäksprotes 8 590
 • 829 Immediatprotes 7 235
 • 831 Justering av avtagbar protes 325
 • 832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1155
 • 833 Rebasering av protes 2 250
 • 834 Lagning av protes där avtryck krävs 1885
 • 835 Rebasering och lagning av protes 2 970
 • 836 Komplicerad lagning av protes, nya fästen 3 725
 • 837 Komplicerad lagning av protes, ny del 6 325
 • 839 Inmontering av förankringselement 2 970
 • 845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1800
 • 846 Skena för vertikal platsberedning 4 875
 • 847 Klammerplåt 3 255
 • 848 Betthöjning med fyllningsmaterial 480
 • 852 Implantatförankrad krona 7 745
 • 853 Hängande led vid implantatforankrad bro 2 130
 • 854 Semipermanent krona/hängande led på implantat, per led 1800
 • 855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 290
 • 856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona/hängande led på implantat, per led 1070
 • 857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 250
 • 861 Implantatforankrad bro, ök, 4 implantat 36 280
 • 862 Implantatforankrad bro, ök, 5 implantat 38 790
 • 863 Implantatforankrad bro, ök, 6 implantat 41380
 • 864 Suprakonstruktion, ök 32 710
 • 865 Implantatforankrad bro, uk, 4 implantat 35 255
 • 867 Suprakonstruktion, uk 30 390
 • 871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 16 020
 • 872 Implantatstödd täckprotes, 3 implantat 17 970
 • 873 Implantatstödd täckprotes, 4 implantat 20 520
 • 874 Alveolarbar, 2 implantat 2 860
 • 875 Alveolarbar, 3 implantat 3 170
 • 876 Alveolarbar, 4 implantat 4 180
 • 877 Implantatstödd täckprotes 13 065
 • 878 Förankringselement, täckprotes 260
 • 881 Reparation av implantatforankrad konstruktion, mindre 1000
 • 882 Återmontering av implantatforankrad bro 2 870
 • 883 Reparation av implantatforankrad konstruktion, tandteknikerinsats 4 055
 • 884 Reparation av implantatforankrad konstruktion, tandteknikerinsats,omfattande 9 670
 • 886 Distans inkl. centrumskruv, per styck 1205
 • 888 Fästskruv, per styck 165
 • 889 Centrumskruv, per styck 575
 • 890 Krona på befintligt implantat och distans 6 515
 • 921 Utbytesåtgärd - krona istället för fyllning, fram eller hörntand 1030
 • 922 Utbytesåtgärd - krona istället för fyllning, molar eller premolar 1355
 • 925 Utbytesåtgärd - operation, ett implantat 4 885
 • 926 Utbytesåtgärd - implantatkrona 7 015
 • 927 Utbytesåtgärd - implantatkrona, hängande led 9 145
 • 928 Utbytesåtgärd - operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd 2 130
 • 929 Utbytesåtgärd - implantatkrona, tidigare åtgärd utförd 4 885
 • 930 Utbytesåtgärd - implantatkrona, hängande led, tidigare åtgärd utförd 7 015
 • 931 Utbytesåtgärd - operation, tvåtandslucka 7 015
 • 932 Utbytesåtgärd - två implantatkronor 7 015
 • 933 Utbytesåtgärd - operation tvåtandslucka, tidigare åtgärd utförd 4 260
 • 934 Utbytesåtgärd - två implantatkronor, tidigare åtgärd utförd 4 885